inZENtive PT: Integrale Personal Training & Personal Pilates Rotterdam, Mommy's & Mommy's 2Be (Pré- & Postanatale Vitaliteitstraining Rotterdam),
Orthomoleculaire voeding & suppletie advies Rotterdam, Sportvasten Centrum Rotterdam, Hormooncoaching Rotterdam

Stoer, ZEN & Sexy

Ergotherapie

Het niet meer kunnen uitvoeren van je dagelijkse handelingen door een beperking kan lastig zijn. Ergotherapie kan u helpen om uw beperkingen in kaart te brengen om vervolgens samen met u op zoek te gaan naar een passende oplossing.


Dit kan bestaan uit: 
-Het aanleren van aangepaste of  nieuwe vaardigheden in alle dagelijkse handelingen.
-Het adviseren bij inzet van hulpmiddelen of woningaanpassingen.
-Het ondersteunen bij aanvragen van hulpmiddelen bij de zorgverzekering of WMO. 


Vergoeding

Om ergotherapie vergoedt te kunnen krijgen is het een belangrijke voorwaarde om een verwijzing te krijgen van een huisarts, waarbij een diagnose gesteld is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een aandoeningen waarbij vermoeidheid een grote rol speelt. Chronische vermoeidheid, depressie, Burn-out, Reumatische klachten, COPD, fybromyalgie of neurologische aandoeningen zijn hier voorbeelden van. 


Motto van ergotherapie in relatie tot elke aandoening: “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.”