Skip to content

Vergoeding en Tarieven

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt per kalenderjaar 10 uur vergoed (aan huis).
Er moet altijd rekening worden gehouden met het verplichte eigen risico, deze bedraagt €385. Deze geldt immers voor alle vergoedingen uit de basisverzekering. Concreet houdt dit in dat als deze nog niet verbruikt is de ergotherapie behandelingen hiermee verrekend zullen worden.

Aanvullende verzekeringen
Wanneer u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat ergotherapie bovenop de reeds verzekerde 10 uur uit de basisverzekering, nog een aantal uren extra vergoed wordt. Kijk hiervoor naar uw polis op of op de website van uw zorgverzekeraar.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ergotherapie

Tarief 2022
Bekijk onze tarieven

Overige vergoedingsmogelijkheden
PGB (Persoonsgebonden Budget)
Eventueel kan ergotherapie als activerende of ondersteunende begeleiding worden ingezet.

Bedrijven en organisaties
Voor meer informatie gaan wij liever persoonlijk in gesprek.